کتاب ها
تذکر مهم: دانلود کتابها فقط مخصوص اعضا می باشد. می توانید جهت عضویت، اینجا را کلیک نمایید. در ضمن از آنجایی که امکان تعویض کتاب ها با موارد جدید وجود دارد، کتاب مورد نیاز خود را سریعتر دریافت نمایید.

 عناوین کتاب های موجود

1- Biotechnology for Waste & Wastewater Treatment
Download PDF : 9.6 Mb
2- Doe Fundamentals Handbook - Chemical Process Hazards Analysis
Download PDF : 1.7 Mb
3- Environmental.Control.in.Petroleum.Engineering
Download PDF : 12.6 Mb
4- Handbook of Hazardous Chemichal Properties
Download PDF : 36.8 Mb
5- Handbook Of Water And Wastewater Treatment Technologies
Download PDF : 16.6 Mb
6-Materials Science and Engineering Handbook
Download PDF : 14.2 Mb
7- Wind Energy Handbook
Download PDF : 5.5 Mb
8- Handbook of Corrosion Engineering - Pierre R Roberge
Download PDF : 8.6 Mb
9- Air Conditioning and Refrigeration Mechanical Engineering Handbook
Download PDF : 1.6 Mb
10- Bretherick's Handbook of Reactive Chemical Hazards
Download PDF : 6.3 Mb

عناوین برخی از کتاب هایی که چهار ماه آینده در سایت قرار می گیرند

1- Chemical Process Safety - Learning from Case Histories (3rd Ed - 2004)
2- Chemical Process And Design Handbook
3- Corrosion Resistant Materials Handbook
4- Encyclopedic Dictionary of Named Processes in Chemical Technology
5- Predicting The Performance Of Multistage Separation Processes