همان طور که در قسمت های مختلف سایت مشاهده نمودید، دانشگاه سبز بی اندازه نیاز به نظرات، انتقادات، پیشنهادات و همکاری های شما دوستان در تمامی زمینه های مرتبط با مباحث سایت دارد.

بدون شک دانشگاه سبز فقط متعلق به دانشجویان و یا دانشگاهیان نبوده و محلی برای رجوع و ارتباط تمامی دلسوزان و فعالان زیست محیطی جامعه به حساب می آید.  از همین رو از شما خواهشمندیم با احساس این ضرورت ملی، با دانشگاه سبز خود همکاری نمایید.

جهت ارتباط و تماس با ما می توانید از آدرس های زیر استفاده نمایید:

مسوول کمیته سبز دانشگاه: جناب آقای دکتر شایگان

ایمیل: shayegan@sharif.edu

تلفن: 66165420

آدرس: تهران - خیابان آزادی - دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی شیمی و نفت - طبقه دوم
 
سردبیر سایت: جناب آقای مهندس محمد مرادی
ایمیل:  sabz@che.sharif.edu تلفن:66948130
 
مدیریت سایت: جناب آقای مهندس  فاتحی
امیل: sabz@che.sharif.edu
 

Web Designers

E. Tallan

e.tallan@gmail.com    

M. R. Abolghasemi

mr.abolghasemi@yahoo.com