روند تاسیس:

گروهی از دانشجویان علاقه مند و فعال در زمینه محیط زیست که در طول دوره تحصیل خود به صورت پراکنده   در برنامه های مرتبط با محیط زیست در دانشگاه فعالیت می نمودند (از جمله فعالیت در انستیتو آب و انرژی، برگزاری کنفرانس محیط زیست آبان ماه، انجام پروژه های محیط زیست همچون بررسی آلودگی عسلویه با استاد سلطانیه و ...) تصمیم گرفتند برای انسجام بیشتر و استفاده حداکثری از توان دانشجویان دانشگاه گروهی علمی_دانشجویی در زمینه محیط زیست تاسیس نمایند.

پس از مشورت با اساتید مربوطه از جمله دکتر شایگان ودکتر برقعی در دانشکده مهندسی شیمی و دکتر ترکیان، دکتر ابریشم چی و دکتر عطایی آشتیانی در دانشکده عمران این افراد بر تصمیم خود قاطع تر گشتند و این گروه را با نام دانشگاه سبز تاسیس نمودند. دانشگاه سبز در گام اول اقدام به آشنا نمودن تمامی دانشجویان دانشگاه با این گروه نمود و جلسه ای تحت عنوان آشنایی با دانشگاه سبز برگزار نمود که خوشبختانه با استقبال گسترده دانشجویان دانشگاه همراه بود و تنها در این جلسه 47 نفر به عضویت دانشگاه سبز در آمدند.که از نکات جالب توجه این اعضا گوناگونی دانشکده آنان می باشد به طوری که از دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر هم فرم عضویت را پر نمودند.  

پس از  جذب عضو اولیه و طی مراحل قانونی نخستین مجمع عمومی دانشگاه سبز (بر طبق اساس نامه ی مورد تایید دانشگاه) تشکیل شد. و در این مجمع افراد زیر به عنوان اعضای شورای اجرایی در سال جاري انتخاب شدند.

1. .محمود بادکان  ( دبیر)

2. سینا بهتاش  (نایب دبیر)

3. مرتضی قدیریان (واحد علمی)

4. رضا قاسمی زاده (واحد نشریات)

5. احسان فراست (واحد کنفرانس)

6. محمد مصطفوی ( واحد مالی)

7. سپهر مدنی (واحد روابط عمومی)

مجمع سالانه اهداف زیر را به عنوان برنامه یکساله دانشگاه سبز به شورای اجرایی دیکته نمود.