خبرنامه داشگاه سبز، یک خبرنامه الکترونیکی بوده که در ابتدای هر ماه تهیه و در نیمه هر ماه بر روی سایت دانشگاه سبز قرار می گبرد. اولین شماره این خبرنامه که متعلق به شهریور ماه 1385 می باشد، هم اکنون در حال تدوین است و به یاری خداوند در نیمه شهریورماه بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر است مدیرمسوول خبرنامه جناب آقای دکتر شایگان (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف و مسوول کمیته سبز دانشگاه) می باشند.

از شما عزیزان درخواست می نماییم اگر مطلبی از قبیل خبر، مقاله، گزارش، معرفی کتاب، معرفی سایت و ... در اختیار دارید برای ما ارسال نمایید تا پس از ویرایش با نام شما در خبرنامه درج گردد. این خبرنامه به صورت ایمیل برای تمامی اعضا فرستاده خواهد شد.

چنانچه تمایل به همکاری دایم با خبرنامه نیز دارید، می توانید با ما تماس گرفته و زمینه همکاری خود را اعلام نمایید. منتظر همکاری سبزتان هستیم.