مزایای عضویت

با عضویت در این سایت می توانید از امکانات زیر بهره مند شوید:

   دسترسی به چندین عنوان کتاب الکترونیکی مرتبط با مباحث انرژی، مواد و محیط زیست (با قابلیت افزایش تعداد)

   دسترسی به 10 مقاله جدید (مرتبط با مباحث انرژی، مواد و محیط زیست) در هر ماه

   قایلیت سفارش مقالات و کتب مورد نیاز (سایت در صورت امکان این مقالات و کتب را برای شما تهیه می کند)

   دریافت خبرنامه دانشگاه سبز (در صورت تمایل)

   دریافت کارت عضویت دانشگاه سبز (این کارت به آدرس پستی شما ارسال می شود)

   دریافت اخبار از زمان و مکان برگزاری همایش ها، سخنرانی ها، کارگاه های آموزشی و موارد مشابه

   تخفیف در پذیرش سمینارها، سخنرانی ها، همایش ها، کارگاه های آموزشی و ...

   شرکت در اردوهای علمی، تفریحی و آموزشی در راستای اهداف مدیریت سبز

   دریافت بسته های آموزشی (کتاب، جزوه، لوح فشرده و موارد مشابه)

   شرکت در گروه های گفت و گوی سایت (در آینده ای نزدیک) به همراه بحث و تبادل نظر با متخصصین

و امکانات فراوان دیگری که متناسب با تعداد اعضا قابل اجرا می باشد.