ثبت نام اولیه

کاربر گرامی جهت عضویت در سایت اطلاعات فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید.

تذکر 1: جهت ثبت نام مبلغ 10000 ریال (حق عضویت یک ساله، صدور کارت و ارسال آن) به شماره حساب 2/4746 نزد بانک ملت، شعبه دانشگاه صنعتی شریف و به نام کمک های مردمی دانشگاه شریف واریز نمایید و فیش واریزی را به شماره 66022751 فاکس نمایید.
تذکر 2: در حفظ نام کاربری خود دقت فرمایید. یک هفته پس از ارسال فیش واریزی در صورتی که مشکلی در اطلاعات ارسالی وجود نداشته باشد، می توانید با مراجعه به قسمت دریافت کلمه عبور، با وارد کردن نام کاربری، کلمه عبور خود را دریافت نمایید.
تذکر 3: خبرنامه، اطلاعات همایش ها و از این قبیل موارد به آدرس ایمیل شما فرستاده خواهد شد.

 نام                       

 نام خانوادگی          

 شماره شناسنامه   

 نام کاربری              

 تلفن تماس            

 شماره فیش واریزی

 ایمیل                   

 آیا مایل به دریافت خبرنامه دانشگاه سبز هستید؟ بلی   خیر

 آیا مایل به دریافت اطلاعات همایش ها، سخنرانی ها و ار این قبیل موارد هستید؟ بلی   خیر

 آدرس پستی (جهت ارسال کارت عضویت):