تمدید عضویت

از اینکه قصد دارید یک سال دیگر با دانشگاه سبز همراه باشید، خوشحالیم. بدون شک همه شما اعضای محترم در ارتقا و بهبود مدیریت سبز در جامعه و به خصوص دانشگاه سهیم بوده و هستید. باز هم از اینکه این سایت را متعلق به خود می دانید و همراه همیشگی آن می مانید، متشکریم و از شما می خواهیم تا مشکلات و ضعف های ما را یادآوری کنید.

جهت تمدید عضویت خود، فرم زیر را به طور کامل تکمیل نمایید.

 تذکر 1: مبلغ واریزی را می توانید در صفحه ثبت نام اولیه و در قسمت تذکر 1 مشاهده نمایید.

 تذکر 2: تکمیل موارد مشابه با فرم ثبت نام اولیه (ایمیل و آدرس پستی) به منظور اطمینان از عدم تغییر در مشخصات شما می باشد.

 تذکر 3: در صورت فراموشی نام کاربری و یا هر گونه مشکل دیگر با مدیریت سایت تماس بگیرید.

 تذکر 4: شما می توانید دو روز پس از ارسال فرم زیر (در صورت صحت فرم)، با همان کلمه عبور قبلی از خدمات سایت استفاده کنید.

 نام کاربری               

 شماره فیش واریزی  

 ایمیل                     

  آیا مایل به دریافت خبرنامه دانشگاه سبز هستید؟ بلی   خیر

  آیا مایل به دریافت اطلاعات همایش ها، سخنرانی ها و ار این قبیل موارد هستید؟ بلی   خیر

 آدرس پستی (جهت ارسال کارت عضویت):