در این قسمت از سایت به معرفی مناسبتها، اخبار و وقایع زیست محیطی در سطح ملی و  بین المللی می پردازیم.  تلاش بر این است که جدیدترین و معتبرترین  کنفرانس ها، همایش ها و مواردی از این قبیل را نیز در این قسمت معرفی کنیم. در بخش دیگری از این صفحه به معرفی اخبار مهم از گوشه و کنار دنیا در مورد مباحث مدیریت انرژی و محیط زیست می پردازیم. اگر شما دوستان نیز خبر و یا اتفاق جالبی را می دانید آن را برای ما بفرستید تا دیگران نیز از آن اطلاع یابند.

وقایع مهم جهانی (با کلیک بر روی عنوان فارسی، پوستر سازمان محیط زیست را مشاهده کنید)

2 February : World Wetlands Day روز جهانی تالاب ها
21 March: WORLD FORESTRY DAY روز جهانی جنگلداری
22 March: World Water Day روز جهانی آب
5 June: World Environment Day هفته محیط زیست
8 June: World Oceans Day روز جهانی اقیانوس ها
9 August: International Day of the World's Indigenous People  
16 September: International Day for the Preservation of the Ozone Layer روز جهانی ازن
16 October: World feed day روز جهانی غذا

وقایع مهم زیست محیطی داخلی

13 فروردین: انس با طبیعت
2 اردیبهشت:  روز زمین پاک
1 خرداد: روز تنوع زیستی
10 خرداد: روز بدون دخانیات
29 دیماه: روز هوای پاک
15 اسفندماه: روز درختکاری

نزدیک ترین همایش ها

مکان زمان عنوان همایش
دانشگاه تربیت مدرس 7 تا 9 آذرماه - 1385 یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی و نفت